Brobygrafiska i Sunne och världen

Brobygrafiska är en en plats där näringsliv och utbildning möts inom grafisk design och teknik, förpackningsutveckling och digitala medier.

Framgångskonceptet för Brobygrafiska är vårt nära samarbete och utbyte med näringsliv, akademi, organisationer och myndigheter – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi är en aktiv lobbyingaktör inom våra kompetensområden. Skolan har dessutom ett stort upparbetat nätverk för internationellt utbyte och samarbetar med företag och andra skolor över hela världen.

Samarbete med branschen

Brobygrafiska samverkar med företag i form av praktik, projekt, utbildning och kompetensutbyte.

Internationellt utbyte och samarbete

Skolan har ett stort upparbetat nätverk för internationellt utbyte och samarbetar med företag, skolor och universitet över hela världen. Olika samarbetsprojekt möjliggörs bland annat genom myndigheten Business Sweden, Erasmus, nätverket European Graphic/Media Industry Network – EGIN.

Studieresor

Omvärldsbevakning för studerande och personal görs på fackmässor och på företag både i Sverige och utomlands.

Praktik utomlands

Man kan välja att göra sin praktik utomlands. Exempel på länder där studerande gjort sin praktik är: Norge, England, Frankrike, Chile, Thailand, Tyskland, Spanien, Australien, Sydafrika, Sydkorea, Japan, USA, Ryssland, Vietnam eller Filippinerna. Det finns möjlighet att söka finansieringshjälp från Internationella Programkontoret, SweFlex-fonden och Grafiska Företagen.

Föreläsare

Samtliga av utbildningarna på Brobygrafiska är utvecklade i samverkan med näringslivet. För att hålla de studerande uppdaterade om trender och utvecklingar inom respektive bransch involverar vi externa föreläsare och inspiratörer.

Är du intresserad av att vara föreläsare eller inspiratör?

Kontakta oss för en diskussion: Sara Larsson, lärare grafisk design, 0565-179 15

Ett urval av föreläsare och inspiratörer

Amanda Ooms, skådespelare
Anders Petersen, fotograf
Anders Rydell, journalist/författare
Andreas Stjärnhem, Sticky Beat
Andreas Ullenius, Åkestam & Holst
Barbro Ohlson Smith, ohlsonsmith
Bea Szenfeldt, designer
Björn Kusoffsky, Stockholm Designlab
Cecilia Hertz, Umbilical Design
David Orlic, Volontaire
Elaine Eksvärd, retoriker
Eric Ericson, kreativ mångsysslare
HC Ericson, professor grafisk design
Jens Nordfält, forskare
JH Engström, fotograf
Johan Lopes, Swiff
Lars Lerin, konstnär
Lena Hammargren, Novelix
Linda Jonsson, Advant
Madelene Breiling, BillerudKorsnäs
Magnus Revang, Rayon
Marcus Gärde, typograf
Marc Broos, konstnär
Margaretha van den Bosch, H&M
Matti Klenell, formgivare
Mattias Börjesson, The Studio
Michael Agzarian, Senior Lecturer Graphic Design, Charles Sturt University Wagga Wagga Australia
Mikaela Dyhlén, trendanalytiker
Nina Åkestam, Handelshögskolan Stockholm
Rikard Ahlberg, Design och varumärkesbyrån BVD
Samira Bouabana, Hall of Femmes
Susanna Barrett, The Studio
Susanne Ekelund, Grafisk designer
Ted Persson, Great Works
Tomas Gustafsson, Karlstads universitet
Therese Mannheimer, POOL
Tony Högqvist, Perfect Fools
Åsa Klarén, Ord&Bild

Medlemsskap

Branschkoll

Brobygrafiska är medlemmar i Branschkoll. www.branschkoll.se

Business Sweden

Business Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet. De utvecklar och förmedlar affärsmöjligheter för Sverige. Brobygrafiska samverkar med Business Sweden vid olika internationella utbyten. www.business-sweden.se

Dansk Flexo Forum

Brobygrafiska är medlemmar i Dansk Flexo Forum. www.danskflexoforum.dk

EGIN

Brobygrafiska är medlemmar i nätverket EGIN – European Graphic/Media Industry Network. www.egin.nl

Handelskammare

Brobygrafiska är medlemmar i Handelskammare Värmland. www.handelskammarenvarmland.se

Grafiska Företagen

Brobygrafiska är medlemmar i Grafiska Företagen. www.grafiska.se

GS – Facket för skogs- trä och grafisk bransch

Brobygrafiska är medlemmar i GS – Facket för skogs- trä och grafisk bransch. www.gsfacket.se

Norsk Flexo Forum

Brobygrafiska är medlemmar i Norsk Flexo Forum. www.flexoforum.no

Packbridge

Brobygrafiska är medlemmar i Packbridge. www.packbridge.se

Paper Province

Brobygrafiska är medlemmar i klustret Paper Province. www.paperprovince.com

SweFlex

SweFlex, Svensk Flexografiförening är en branschförening för företag med anknytning till flexografiområdet. Föreningen har över 90 medlemsföretag från hela Sverige och ett nära samarbete med Norsk Flexoforum, Dansk Flexoforum och Flexographic Technical Association. Brobygrafiska finns representerade i styrelsen för SweFlex. www.sweflex.com

Svensk Form

Brobygrafiska är medlemmar i Svensk Form och finns representerade i styrelsen för Svensk form Värmland. www.svenskform.se

Svenska Flexograiinstitutet AB

Svenska Flexografiinsitutet bildades hösten 2000 av de båda ägarna Sunne kommun och Sweflex. Svenska Flexografiinstitutet AB har sitt säte på Brobygrafiska. www.sfinst.se

Yrkeshögskoleförbundet

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige en ideell förening för anordnare av Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskoleutbildning. www.yhf.se

Svenska Fotografers Förbund

Brobygrafiska är medlemmar i SFF– Svenska Fotografers Förbund. www.sfoto.se

Certifieringar

Teknikcollege Sverige | Värmland | Sunne

För att möta framtidens kompetensbehov inom teknikområdet har Industrikommittén och Teknikföretagen initierat konceptet Teknikcollege. Syftet är att teknikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå ska genomsyras av nära dialog och samverkan med näringslivet. Brobygrafiska är Värmlands första Teknikcollege, kvalitetssäkrat av både arbetsgivare och arbetstagare i näringslivet. Skolan sitter i lokal och regional styrgrupp. www.teknikcollege.se

HD-Flexo, EskoArtwork

HD-flexo är nästa steg för hög kvalitativ flexografitryckning. Brobygrafiska är först i hela Sverige att bli HD-flexo certifierade, inkluderat grafiska företag i Sverige. Skolan är det första och för närvarande enda utbildningsinstitut i världen som är HD-flexo certifierad. www.esko.com