Lärlingsutbildning tryckare

Behov av tryckare!
Utifrån Grafiska företagens rapport så kommer vi på Brobygrafiska ta initiativ till att ansöka om att få bedriva en lärlingsutbildning inom Yrkeshögskolan med flera inriktningar på tryckare. För att kunna få en sådan utbildning beviljad så behöver vi branschens stöd!

Som en följd av generationsväxling och teknikskifte har den grafiska branschen idag mycket svårt att tillgodose sitt kompetensbehov. Det kunnande som tidigare har förts över från generation till generation håller på att förvinna. Utbildade tryckare – oavsett teknik – är idag svåra att hitta.

Vi på Brobygrafiska ser vikten av att vara den aktör som är med och tillgodoser ert kompetensbehov och kommer ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan att få starta en lärlingsutbildning till tryckare, en ettårig utbildning med fokus på tryckteknik tillsammans med yrkesskolning hos er företagare.  Vi  ser möjligheten till en flexibel utbildning där vi arbetar tätt med er som arbetsgivare. Vi som utbildningsanordnare utbildar i de mer teoretiska grunderna inom Flexo-, Offset-, Screen-, storformats- eller digitaltryck och ni fokuserar på att utbilda lärlingarna inom just er verksamhet under lärlingsperioderna. Vi har också fått förfrågan om en lärlingsutbildning inom Prepress och är även öppna för att kika på denna möjlighet.

Mer än halva utbildningen är företagsförlagd praktik.

Brobygrafiska sitter idag på en unik uppsättning utrustning och kompetens vilket är mycket väl lämpad för denna utbildning.

Innehåll (5 poäng = 1 vecka):

Grafisk grund 10 poäng
Valbar kurs: Flexotryck 30 poäng
Valbar kurs: Offsettryck 30 poäng
Valbar kurs: Screentryck 30 poäng
Valbar kurs: Digitaltryck 30 poäng
Valbar kurs: Storformatstryck 30 poäng
Lärande i arbete 1 50 poäng
Lärande i arbete 2 90 poäng
Prepress & kulörstyrning 20 poäng

Läs mer om utbildningen (PDF)

Om du tycker som oss – stötta vår ansökan med din åsikt!

Ge ditt stöd till vår ansökan genom att fylla vår förstudie till avsiktsförklaringar som sedan kommer inkluderas i vår ansökan.
Din avsiktsförklaring kommer inte att följas upp av Myndigheten för yrkeshögskola och innebär såklart inga bindande åtaganden utan är vad det låter som, en avsikt.