Flexografi
Fördjupning | 3 dagar

Om kursen

Denna kurs riktar sig till den som jobbat en tid med flexotryckning och är bekant med tryckmetoden. Kursen bygger mycket på felsimulering och analys samt innehåller en del fördjupningsavsnitt från grundkursen. Kursen vänder sig till tryckare som jobbat en tid som flexotryckare men behöver fördjupning i att t ex felsöka uppkomna tryckfel.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs i flexo eller några års yrkeserfarenhet.

Innehåll

– Förhållandet anilox/klichè
– Viskositet
– Provtryckning i maskin
– Färglära
– Spectrofotometri grund
– Provtryckning i maskin
– Vanliga fällor och fel i tryckprocessen
– Felsimulering och analys
– Tryckform och framställning av kliché

Kursavgift

10 000 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår lunch och fika.

Kursdatum

Kontakta Per Branzén för mer information. Tel: +46 (0)565-163 80.

 

Anmälan

Contact

Per Branzén

Verksamhetsledare

per.branzen@sunne.se

+46 (0) 565 163 80