Färg- och kvalitetsstyrning
Fördjupning | 4 dagar

Om kursen

Denna kurs är en fördjupningskurs med fokus på processtryck och hur man styr dessa tryck för bästa möjliga resultat. Kursen tar också upp viktiga parameterar för dokumentation av utförda jobb för att säkerställa repitorder. Kursen ger också kunskap i att hantera och förstå en spectrophotometer professionellt.

Vilka parametrar måste vi ha koll på för att kunden alltid ska få samma tryckresultat” är huvudfokus för kursen.Kursen riktar sig till produktionsledare och flexotryckare med flerårig yrkesvana av processtryck.

Förkunskaper

Flerårig yrkeserfarenhet av processtryck samt god produktionskännedom.

Innehåll

– Produktionskedjan
– Kalibrering/Karakterisering
– Icc/Flöde
– Punktförstoring
– Trapping
– Tryck kontrast
– Total färgmängd
– Densitometri/Laborationer
– Tryckkurvor
– Betraktingsljus
– Provtryckning i maskin okompenserat tryck
– Genomgång av testform
– Kommunikation Repro/tryck
– Färglära
– Provtryckning i maskin kompenserat
– Sepparationer UCR/GCR
– Total färgmängd
– Laborationer Photoshop
– Uppmätning av kompenserat tryck
– Spektrofotometri

Kursavgift

14 000 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår lunch och fika.

Kursdatum

Kontakta Per Branzén för mer information. Tel: +46 (0)565-163 80.

 

Anmälan

Contact

Per Branzén

Verksamhetsledare

per.branzen@sunne.se

+46 (0) 565 163 80