Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Vi vill satsa på en mer hållbar arbetsplats – vart börjar man egentligen?

Ska man börja med att sluta resa, utesluta all plast eller kanske stoppa alla inköp? Vart börjar man egentligen?

Det har nu gått cirka 1,5 månad sen vi på Brobygrafiska tog beslutet om att jobba mot att bli en hållbarare arbetsplats och utbildningsinstitution. Så vad har vi börjat med?

Reflektion – Den stora delen vi har börjat med är att reflektera, reflektera om resor, konferenser, om beställning av mat, vår arbetstid, materialval, projekt och inköp – den största förändringen är att egentligen börja fundera, ifrågasätta och i de fall det går förbättra det vi redan håller på med idag.

Detta har hittills lett till de konkreta åtgärderna:

Vi tror att detta är en bra början och vi ser redan nu att det skapar viktiga diskussioner inom arbetslaget, med våra studerande och våra samarbetspartners. Vi ser också att det kan finnas hållbarhetsvinster inom fler områden än rent utsläppsmässigt, vi ser även att vi kommer kunna få en hållbarare arbetsplats både utifrån tid, ekonomi och utveckling.

Har ni börjat jobba med hållbarhet? Hur har ni börjat?

Ha en fin dag!

/Evelina Nilsson

Marknadsförare och LIA-ansvarig Brobygrafiska