Arbetsprov digital designer 2024

Arbetsprov digital designer 2022

Välkommen till ditt arbetsprov för utbildningen Digital Designer.

Provet bedöms tillsammans med din ansökan och intervju som ett underlag där vi avgör dina förutsättningar att klara av utbildningen.

Detta prov består av tre delar:

Fråga 1 och 2 – Design
Besvaras genom ett svarsalternativ på varje del.
Bedömningskriterier: kommersiellt konceptuellt tänkande

Fråga 3 och 4 – Teknik
Besvaras genom ett svarsalternativ på varje del.
Bedömningskriterier: teknisk förståelse

Fråga 5
Vad gör dig intresserad av digital design och webbprogrammering?
Besvaras genom fritext (max 1500 tecken).
Bedömningskriterier: motivation

Du kommer bara kunna genomföra provet en gång.

När du väl börjat göra provet så kan du inte lämna det och senare komma tillbaka utan du behöver genomföra hela provet och sedan skicka in det. Du behöver ändå inte stressa, du får inte bättre resultat om det går snabbt.

Lycka till och kom ihåg att läsa instruktionerna noga!

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn