Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Ansökan av nya utbildningar

Den 11 januari 2022 får vi reda på från MYH vilka grundutbildningar som får godkänt att starta hösten 2022. Grafisk formgivare/tekniker är godkänd sedan förra ansökningsperioden och kommer starta även nästa höst.

Grundutbildningar vi ansökt om att få bedriva:

– Digital designer
– Förpackningsdesigner
– Content creator
– Front-end