Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Tom Karlsson – Senior Graphic Designer

Utbildning: Förpackningsdesigner 

Vad är din arbetsroll och var jobbar du idag? 
Jag jobbar som Senior Graphic Designer på Goldstorm i Karlstad. Där vi mestadels jobbar med vinförpackningar/etiketter. Men även digital/Tryck annons. Som innefattar rörlig annonsering och trycktekniskt kunnande. 

Vilket år tog du examen och vad gjorde du efter utbildningen? 
Jag tog examen 2019 och direkt efter påbörjade jag mitt jobb här på Goldstorm. Där jag även hade praktik under sista LIA perioden. 

Fanns det några fördelar med att studera på Brobygrafiska? 
Ja absolut man kan ju börja med ryktet som Brobygrafiska har ute i branschen som är starkt förknippat med duktiga och kunniga studerande. Men givetvis även det ”uttjatade” men viktiga delen Tryckteknik och produktionsflöde. Bredden bland lärarna och lyhördheten. Tillgängligheten till maskiner vilket skapar möjligheter till kreation. 

Vilken är den största lärdomen du tar med dig från din studietid? 
Skissa skissa skissa, Nej men generellt så våga göra fel, våga tycka till och lyssna. Skapa interna deadlines i grupparbeten så att ni har samma mål. 

Hur var det att bo i Sunne under utbildningen? Alternativt, hur var det att pendla till Sunne? 
Jag pendlade till Sunne och det gick förvånansvärt bra. I början var jag lite uppskrämd över vad jag hade hört från andra. Men det gick jättebra och det blir en vana där man kan utnyttja tågresandet till att studera.