Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Jenny Gadh – Grafisk designer

Vad jobbar du med idag?
Jag jobbar som grafisk designer på Krys inhouse avdelning, GCT, Global Creative Team.

Fanns det några fördelar med att studera grafisk design på Brobygrafiska?
Absolut, delvis för att man får med sig den trycktekniska biten och har stor förståelse för hur tryckproduktionen ser ut. Givetvis också programvarumässigt, och man ska inte glömma den långa praktiken som också har gett en större förståelse och inblick i branschen jämfört med många andra skolor som har kortare praktikperiod.  Det ska också sägas att lärarna är väldigt engagerade.

Var det svårt att få jobb efter utbildningen?
Ja, eftersom vår kull gick ut i en rådande pandemi var läget inte det mest optimala som nyutexaminerad. Men med lite jävla anamma och driv så löser det sig.