Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Hanna Olsson – Packaging Solution Engineer

Utbildning: Förpackningsdesigner 2010-2013

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar som Packaging Solution Engineer på IKEA of Sweden i Älmhult.

I min roll som förpackningsingenjör är jag med i utvecklingen av nya produkter och förbättringsprojekt på IKEA. Det innebär att jag är med från designstadiet, till hur produkten tillverkas, distribueras, transporteras och säljs och hela vägen till återvinning av förpackningsmaterial och produkt. I min roll ansvarar och inriktar jag mig på förpackningslösningar för folierade förvaringsmöbler samt stoppade möbler som soffor.

Jag måste tidigt i produktutvecklingen kunna förutse risker med såväl produkt som med förpackningslösningar och vilka delar av värdekedjan som blir påverkade av hur produkten blir utformad. I mitt arbete behöver jag därför känna till styrkor och svagheter i både produktsammansättning, förpackningsmaterial och förpackningskonstruktion för att få en så säker, hållbar och kostnadseffektiv förpackningslösning som möjligt.

Arbetet kräver att en även tar i beräkning vilka packlinor som används och anpassar efter både manuella och automatiserade packlinor hos olika leverantörer världen över.

I min yrkesroll är jag i kontakt med människor från hela världen, möter många olika kulturer och trots att jag har en specialistroll så ligger därför stor vikt på ledarskap.

Fanns det några fördelar med att studera design på Brobygrafiska?

Fördelarna är många! Genom utbildningen på Brobygrafiska får en stor inblick i branschen och har möjlighet att knyta många kontakter men även att testa olika inriktningar innan en bestämmer sig för vad en vill bli när en blir stor.

I och med att det är övervägande stor del praktisk lärande får du en helt annan kunskapsbas än om du bara hade haft teori. Maskinparken och tillgång till förpackningsmaterial samt lärarnas kompetens och erfarenhet är de främsta fördelarna

Var det svårt att få jobb efter utbildningen?

Det är helt och hållet upp till dig själv som person men i och med att Brobygrafiska har ett bra rykte inom branschen, med kompetenta lärare och en får kontakt med branschen redan från början så har en fina förutsättningar om en är ambitiös och gör sitt bästa.