Terese Granström, Marvaco, Sunne

Utbildning: Produktionsledare förpackningsindustrin
Examensår: 2015
Arbetsplats: Marvaco
Titel: Orderhanterare

Vad gjorde du innan du började studera på Brobygrafiska?

Innan jag började på Brobygrafiska gick jag gymnasiet på SG/Broby där läste jag programmet: Grafisk produktion – Tryckare.

Vad gör du på jobbet?

På jobbet har jag mycket kundkontakt, jag skriver order och offerter samt att jag till viss del planerar produktionen.

Hur är det att jobba inom branschen?

Jag tycker att det är väldigt roligt, varje dag lär jag mig något nytt av kunder och kollegor.

Hur fick du jobbet?

Jag skapade kontakter redan på gymnasiet, via testtryckningar och seminarier med företag.

Hade du klart med jobb för examen?

Jag jobbade parallellt på Stora Enso innan jag tog examen. Efter examen jobbade jag på Stora Enso i ungefär 5 månader innan jag bytte till Marvaco.

Hur känns det att vara ute i arbetslivet?

Jag tycker att det är skönt! Det bästa med att vara i arbetslivet är så klart att jag varje dag lär mig något nytt. Utvecklingen står aldrig still i den här branschen!

Varför valde du att studera på Brobygrafiska?

Jag valde att studera på Brobygrafiska för att det var en bra komplettering till min gymnasieutbildning. Men självklart valde jag även Brobygrafiska för de fantastiska lärarna och alla maskiner.

Har du haft stor nytta av det du lärt dig på Brobygrafiska? Är kompetensen efterfrågad i branschen?

Absolut! Jag har kvar alla papper, anteckningar och alla böcker från utbildningen, det har varit till stor hjälp!

Vad var det bästa med Brobygrafiska och utbildningen?

Det bästa med skolan är helt klart maskinerna som finns. Men även lärarna som själva har erfarenheter från branschen och som vet vilka krav som ställs vid en nyanställning. De ser till att man får med sig rätt kunskaper ut i arbetslivet!

Vad är ett bra jobb för dig?

Ett bra jobb för mig är där jag själv får sätta upp mål för vad jag vill uppnå och vart jag vill komma i arbetslivet. Det är viktigt för mig att jag får utvecklas.

Hur var det att flytta till och bo i Sunne?

Jag flyttade till Sunne när jag fick anställning på Marvaco, innan dess pendlade jag de sammanlagt 4,5 åren jag gick på skola i Sunne.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag vill fortsätta lära mig nya saker och utvecklas som medarbetare och människa.

Har du några karriärtips för branschen?

Våga ställa frågor! Ställer man inga frågor går man miste om så mycket som man annars hade lärt sig. Ta alla chanser du kan att träffa nya människor inom branschen och skapa ett bra nätverk av människor runt om dig.

Annat som du vill tillägga?

Ta vara på skoltiden och allt vad skolan erbjuder. Visa dig på event och annat som skolan deltar i och arrangerar. Våga ta kontakt med företag under studietiden och be om att få komma och se deras produktion. Stor som liten – alla studiebesök är bra! Satsa på att göra en riktigt bra LIA-period!