Behandling av personuppgifter

Nu finns det information om hur vi på Sunne kommun behandlar personuppgifter.

Du kan läsa mer om det här.