Hållbar varumärkesstrategi

Längd

25 veckor

Poäng

75

Platser

28

Studieort

Distans

Praktik

Nej

Finansiering

Avgiftsfri

Behörighet

Eftergymnasial utbild. inom området

Ansökan

Öppnar
10 aug

Utbildningen ger den studerande grundläggande förståelse för det komplexa arbetet med hållbar utveckling samt en fördjupning i hur miljöutredningar och miljöbedömningar som livscykelanalys kan användas i kombination med varumärkesbyggnad. Den ger också kunskaper i hur man på ett långsiktigt och övergripande sätt formar och stärker ett varumärkes kommunikation och positionering med hållbarhet i fokus. Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i hur man genom berättande bygger ett varumärke utifrån hållbarhetsaspekter.

Utbildningen är en motreaktion på hur varumärken väljer att spela på kundernas associationer, förutfattade meningar och förväntningar i att få något att verka hållbart (Greenwashing). Den ger en förståelse för hållbarhet i praktiken för att sedan kunna hjälpa slutkonsumenten att göra hållbara val på riktigt.

Kurser