Front-end

Längd

25 veckor

Poäng

75

Platser

28

Studieort

Distans

Praktik

Nej

Finansiering

Avgiftsfri

Behörighet

Eftergymnasial utbild. inom området

Ansökan

Öppnar
10 aug.

Utbildningen är en fortbildning för yrkesverksamma och ger fördjupande kunskaper att koda och designa användarcentrerade gränssnitt och funktioner för webbaserade enheter. Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom HTML, CSS, PHP, mallutveckling i WordPress och JavaScript med olika bibliotek och ramverk som t ex React och Node.js. Utbildningen ger också grunder inom UX-design, gränssnittsdesign, SEO och analys.

Kurser