Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Svenska tecknare

Med vår tjänst kommer Svenska Tecknare nu bli en redesignad webbapp där företag och kreatörer kan sammankopplas. Vi identifierade denna utvecklingsmöjlighet då Svenska Tecknare har många frilansande kreatörer som medlemmar. Tjänsten ska vara första valet för Svenska företag när dom står i valet eller kvalet till att leta efter svensk kompentens i branchen. Vi har byggt vidare på den nuvarande hemsidan och lagt till en tjänst där kreatörerna kan ladda upp en portfolio.

Med en stark organisation som står bakom sina medlemmar kommer företag känna trygghet i att anställa kreatörer för olika projekt och utmaningar. Tjänsten kommer höja varumärket och ge organisationen den uppskattningen som dem borde ha.

Kreativt team

Jacob Ambjörnsson
Eric Åhlberg
Linda Kembabzi

Utbildning

Digital designer