Kingsize

Utgångspunkten samt huvudfokuset i detta examensarbete har varit att omarbeta Kingsize som varumärke. Detta då Kingsize inte hängt med i tiden och därmed förlorat sin styrka.

Med vår redesign får vi tillbaka Kingsize på benen som Nordens största hiphopmagasin. Detta i form av en ny grafisk profil, ett genomarbetat årligt magasin, en ny hemsida med läsbarhet i fokus, samt skapa en sektion som gör det möjligt för mindre svenska artister att få ytterligare exponering.

Utöver detta har vi skapat en premiumupplevelse i form av en formstark samlingslåda med artiklar som förstärker varumärket och upplevelsen kring tidningen ytterligare. Allt detta genomfört med ett modern samt tidlöst uttryck som även lockar nya läsare utanför de klassiska hiphopkretsarna.

Kreativt team

Se fler case här