Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Button Town Café

Button Town Café är ett trädgårdscafé som på kort tid blivit ett populärt resmål. Det nya namnet Gömstället väcker nyfikenhet och bjuder in till många olika känslor och associationer. Gömstället är också en form som kan anta olika skepnader och det är just så detta lilla trädgårdscafé ter sig med sitt breda utbud av mat, konst, musik och barnaktiviteter. 

Kreativt team

Amanda Villström Alas
Victoria Lidén
Sanna Nilsson
Veronica Behrens Engelstad

Utbildning

Grafisk formgivare tekniker

Klass

YH21GFT

Kurs

Examensarbete