Manusförfattare

Denna yrkeshögskoleutbildning på distans ger dig möjlighet att utvecklas som manusförfattare för film och dramaserie.

Utveckla dina kunskaper inom dramaturgi och din konstnärliga förmåga. Du arbetar både med egna projekt och uppdrag under handledning av professionella dramaturger och lärare. Största delen av arbetet sker via webbaserade onlineworkshops. Tre veckolånga träffar per termin med manusgenomgång, workshops, filmanalys och möten med yrkesverksamma manusförfattare, skådespelare, regissörer och producenter. Träffarna är förlagda till Sunne, Göteborg, Stockholm och Berlin.

Manusförfattare är en vidareutbildning under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. 10 veckors praktik (lärande i arbete) ingår.

Mål

— Att utvecklas som manusförfattare för film och dramaserie.
— Att utveckla den egna konstnärliga förmågan.
— Att fördjupa kunskaperna om dramaturgi, bildspråk och genrer.
— Att utveckla ett fungerande samarbete med dramaturg.
— Att på ett professionellt sätt kunna presentera projekt för finansiär.
— Att få en inblick i samarbetsprocesser mellan manusförfattare, regissör och producent.

Examen

När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla kurser erhåller du examensbevis och diplom. Saknas poäng för full examen erhåller du ett utbildningsbevis.

Information

Ansökan öppnar
30 januari 2015
Sista ansökningsdag
15 april 2015
Kursstart
31 augusti 2015
Utbildningsblad
Kontaktperson

Behöriga och urval

Urvalet sker med hjälp av arbetsprover och ett personligt brev, där du berättar vem du är samt vilka mål du har med utbildningen. Vid antagningen bedöms kunskaps- och erfarenhetsnivå samt konstnärlig förmåga. Efter ett första urval genomförs sedan ett tidsbegränsat skrivprov.

Särskilda förkunskaper

Behörighet till utbildningen kräver tidigare studier eller yrkeserfarenhet inom området textproduktion eller film. Godkänt gymnasiebetyg i Svenska B. Godkänt arbetsprov.

Ansökan och arbetsprov

  1. Försättsida med Namn, personnummer, adress, mail, telefon samt passfoto.
    Namnge dokumentet ”Ansökan Manusförfattare” samt ditt eget namn
  2. Personligt brev
  3. Beskriv din bakgrund och varför du söker utbildningen.
  4. Formulera vilka teman och frågeställningar som intresserar dig som manusförfattare och vad du vill utforska vidare.
  5. Beskriv dina tankar kring yrkesrollen och vilka yrkesrelaterade mål du har.
  6. Formulera en originalidé (ej adaption) som du vill utveckla för film, dramaserie eller annan form av rörlig bild. MAX 2A4.
  7. Bifoga max 10 sidor arbetsprover som representerar ditt skrivande, valfritt format. Det kan vara utdrag från flera manus, litterära eller journalistiska texter.
  8. Inscannade betyg eller kursintyg.

Alla dokument ska sammanställas i en gemensam pdf – fil i ordning: 1 – 8.

Huvudlärare och utbildningsansvar

Sara Broos Utbildningsansvarig, lärare och filmare. Zara Waldebäck Huvudlärare, handledare samt manusförfattare och regissör.

Läs mer om lärarna

Handledare

Jörgen Bergmark
Helen Lindholm
Petra Revenue
Zara Waldebäck

Ledningsgrupp för utbildningen

Daniel Alegi Cinemahead 
Stina Bergman, Karlstads Universitet 
Sara Broos,  Brobygrafiska
Carina Ekman, Film i Värmland
Martin Hammar, Kultur i Väst
Per Janérus, Harmonica Films 
Petra Revenue, Teater Trixter 
Oskar Söderlund Farsans Penna AB 
Anne – Marie Sörhman Fermelin, Filmbasen 
Dawid Ullgren ord studeranderepresentant 
Zara Waldebäck, Brobygrafiska 

Urval av tidigare föreläsare

Tomas Alfredson, Daniel Alegi, Anna Anthony, Karin Arrhenius, Lisa Aschan, Pernilla August, Stefan Baron, Simon J Berger, Jonas Bergergård, Stina Bergman, Kalle Boman, Anna Croneman, Eva Dahlman, Helena Danielsson, Charlotta Denward, Eric Ericson, Anne-Marie Söhrman Fermelin, Jonas Frykberg, Helene Granqvist, Beata Gårdeler, Erik Hemmendorf, Jörgen Hjerdt, Kristina Humle, Lizette Jonjic, Jens Jonsson, Hans Jörgen Riis Jensen, Geir Hansteen Jörgensen, Jimmy Karlsson, Magnus Krepper, Malin Lagerlöf, Andra Lasmanis, Magnus Lind, Lars G Lindström, Sanna Lithell, Micke Marcimain, Mani Maserat, Christer Nilsson, Erik Norberg, Amanda Ooms, Björn Runge, Patrik Sjöberg, Harald Stjerne, John Sundholm, Kjell Sundstedt, Mikael Säker, Oskar Söderlund, Michael Valeur, Vinca Wiedemann, Olle Wirenhed, Daniel Wirtberg, Per Zetterfalk, Klas Östergren, Andrea Östlund, Ruben Östlund mfl.

Om Fiktion & Verklighet

Utbildningarna Manusförfattare, Grafisk formgivare/tekniker och Visuell grafisk kommunikatör har samarbetat kring en e-bok på temat Verklighet & Fiktion.

Texterna i boken är skrivna av kursdeltagare och lärare på Manusförfattare och boken är formgiven av studerande på Grafisk formgivare/tekniker och Visuell grafisk kommunikatör.

Till boken

Magic Moments

Boken ”Magic Moments” är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskoleutbildningarna Manusförfattare och Grafisk formgivare. Utgiven med stöd av Film i Värmland.

Texterna i boken är skrivna av kursdeltagare och lärare på Manusförfattare och boken är formgiven av Maria Wånggren, student på Grafisk formgivare.

Läs boken

Sex, scener och manusförfattare

Boken ”Sex, scener och manusförfattare” är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskoleutbildningarna Manusförfattare och Grafisk medieproduktion .

Texterna i boken är skrivna av kursdeltagare och lärare på Manusförfattare och boken är formgiven och illustrerad av Elisabeth Bergqvist, student på Grafisk medieproduktion.

Läs boken

Tankar om kreativa processer

Boken ”Tankar om kreativa processer” är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskoleutbildningarna Manusförfattare och Grafisk medieproduktion .

Texterna i boken är skrivna av kursdeltagare och lärare på Manusförfattare och boken är formgiven av Amanda Frykberg, student på Grafisk medieproduktion.

Läs boken