Grafisk förpackningstekniker*

Problemlösning och förbättringsarbete i världens tredje största bransch. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av teknik, automatiska flöden och att styra en produktion med kvalitet och lönsamhet. Du lär dig att anpassa förpackningsdesign från digitala filer till tryckbara förpackningar och problemsökning i produktionskedjan för att nå bästa tryckresultat.

Utbildningen kommer att fokusera på området prepress och tryck, det börjar när kunden har godkänt en ny design. Prepress arbetet består i att anpassa designen för rätt tryckpress, material och efterbearbetning. Det görs med programvaror från Adobe och Esko. Kombinationen prepress och trycktekniker ger dig helt nya kunskaper och gör dig attraktiv inom branschen.

*Januari 2018 kommer besked från YH-myndigheten vilka utbildningar som beviljas. Beviljade utbildningar startar augusti 2018.

Frågor och svar om yrkeshögskoleutbildning på Brobygrafiska

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd på samma sätt som i produktionen av förpackningsmaterial. Där dokumentation, uppföljning och förbättringsarbete är viktiga delar. Hur har vi jobbat, vad blev resultatet, hur skulle vi ha gjort det bättre är frågor du ständigt ställer och tar fram svaret på. Utbildningen består av teoretisk och praktisk undervisning där tonvikten läggs på praktisk problemlösning. Kurserna bedrivs med de senaste programvarorna, instrument och utrustningar inom området.

Bilder: © Gudrun Hafsteinsdóttir och Agnes Kallin, Brobygrafiska

Kurser

Introduktion
10 YH-p
Grafisk data I
20 YH-p
Processteknik I
60 YH-p
För- och efterbearbetning
20 YH-p
Grafisk data II
20 YH-p
Lärande i arbete
130 YH-p
Materiallära
10 YH-p
Prepress
40 YH-p
Processteknik II
60 YH-p
Examensprojekt
30 YH-p

Praktik - Lärande i arbete

I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, sk lärande i arbete. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i det verkliga arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina praktikperioder leder ofta till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din praktik såväl i Sverige som utomlands.

Examen

När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla kurser erhåller du en yrkeshögskoleexamen. Saknas poäng för full examen erhåller du ett utbildningsbevis.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetenser för att jobba som prepress och tryck specialist hos leverantör till förpackningsbranschen eller hos varumärkesägare/produktionsbyråer. Du kan också jobba som förpackningstryckare eller prepressoperatör på prepressbyrå eller på inhouse avdelning inom ett förpackningstryckeri.

Yrkeshögskola

YH är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktik. Utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. En tredjedel av studierna utgörs av lärande i arbete på arbetsplats. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp bestående av minst 50 % ledamöter från näringslivet.

Utbildningen står under statlig tillsyn, är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Du kan gå en YH-utbildning i Sverige om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Läs mer på yhmyndigheten.se.

Behörighet och urval

Läs om behörighet på www.yhmyndigheten.se. Vid ansökan om dispens från ansökningskraven, kontakta Laurence Autard de Bragard. Alla behöriga sökande kallas till en provdag då man utför olika individuella uppgifter.

Det finns möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer här.

Studentboende

Sunne har ett studentboende 500 m från Brobygrafiska och med närhet till centrum, naturen, sporthallar och fritidsaktiviteter. Läs här för mer information och ansökan om studentlägenhet.

Information

Utbildningsblad

Ansök till utbildningen