Två nya utbildningar – Visuell grafisk kommunikatör och Grafisk förpackningstekniker

I mycket hård konkurrens har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat
Brobygrafiska yrkeshögskoleutbildningarna Visuell grafisk kommunikatör och Grafisk förpackningstekniker med totalt 50 platser. Utbildningarna är tvååriga och startar hösten 2018.

”Det är inte bara viktigt för Brobygrafiska att hela tiden ligga i framkant med utbildningarna utan det är även viktigt för Sunne. Med de nya utbildningarna kommer vi i Sunne kunna lyfta yrkeshögskolan till nya nivåer, bredda Brobygrafiskas marknad och samtidigt kompetensförsäkra branschen framöver.” Freddy Kjellström (C), ordförande bildningsutskottet, Sunne

Grafisk förpackningstekniker är en mycket teknisk utbildning med fokus på problemlösning och förbättringsarbete i världens tredje största bransch. Man studerar främst tekniska möjligheter och automatiska flöden.

Visuell grafisk kommunikatör är en YH-utbildning inom grafisk design och kommunikation för både print och webb, från idé till färdig produkt. Denna utbildning är väl beprövad från vår sida och vi drev den senast 2016.

”Det känns extra kul att vi kommer kunna forsätta att satsa på digitalisering och automatisering med Grafisk förpackningstekniker och Visuell grafisk kommunikatör. I och med detta stärker vi vårt medverkande i hela kedjan; från idé till förverkligande.” Per Branzén, verksamhetsansvarig, Brobygrafiska

110 sökbara platser till hösten 2018

Tillsammans med de två utbildningarna som nu beviljats startar även våra flaggskeppsutbildningar; Grafisk formgivare/tekniker och Förpackningsdesigner i höst. Det innebär totalt 110 sökbara platser till utbildningar specialutformade utifrån de kompetenskrav branschen efterfrågar. Ansökan öppnar 1 februari, sista ansökningsdag är 13 maj och utbildningsstart är den 27 augusti.

43% av inkomna utbildningsansökningar beviljade

Myndigheten för yrkeshögskolan berättade idag på sin presskonferens om en stor expansion av yrkeshögskolan. Av 1208 ansökta utbildningar blev totalt 525 beviljade för start hösten 2018 eller våren 2019. Detta är den högsta beviljningsgraden någonsin. Läs mer om detta här.

För mer information, kontakta:

Per Branzén, verksamhetsansvarig

070-591 63 80, per.branzen@sunne.se

Evelina Nilsson, marknadsföringsansvarig

073-270 19 40, evelina.a.nilsson@sunne.se