12 Apr, 2017 - Träffa unga i branschen på UNO i Karlstad 12/4 kl 16-19

Inspirationskväll med mat och musik där du kan träffa unga i branschen! Se vilka möjligheter det finns för dig inom förpackningsindustrin. Studerande från Brobygrafiska –  Terese, Frida och Sanna  – berättar om roliga och spännande jobb i en utvecklingsbransch.

Plats: UNO Karlstad
Tid: 12 april kl 16-19

https://vimeo.com/209582276

Top