29 Aug, 2016 Kursstart YH-utbildningar

29 Jun, 2016 Antagningsbesked för utbildningar som startar september 2016

15 Jun, 2016 Arbetsprov Förpackningsdesigner

15 Jun, 2016 Arbetsprov Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion

14 Jun, 2016 Arbetsprov Grafisk formgivare/tekniker

13 Jun, 2016 Sista kompletteringsdag för nya meriter

15 May, 2016 Sista kompletteringsdag för befintliga meriter

15 May, 2016 Sista ansökningsdag för Prepress – digitaltryckning förpackningsproduktkion som startar September 2016

30 Apr, 2016 Sista ansökningsdag för utbildningar Förpackningsdesign och grafiskformgivare som startar september 2016