08 Mar, 2017 - 09 Mar, 2017, Informationsdagarna Karlstads universitet

Träffa Brobygrafiska under informationsdagarna på Karlstads universitet.

Mässa
Plats: Transforum, Karlstads universitet
Tid: 8-9 mars, kl. 09:30 till 14:00

Vi håller seminarium om våra utbildningar
Plats: 3D 418
Tid: kl. 10:45-11:15, 12:10-12:40, 13:30-14:00

Top