Positivt utfall av YH-myndighetens kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en kvalitetsgranskning av yh-utbildningarna Förpackningsdesigner och Grafisk formgivare/tekniker. Genom besök på Brobygrafiska och intervjuer med studerande, personal och ledningsgrupp samt genomgång av erforderligt underlag har myndigheten gjort bedömningen att utbildningarna uppfyller mycket hög kvalitet.

”Brobygrafiska har genom åren utvecklat en unik balans mellan teknik- och designkunskap och fungerar numera som en nationell nod för studerande och företag. Det är ett tillitsfullt lagarbete mellan näringsliv, offentlighet och personal på skolan som ger detta goda resultat.” Per Branzén, verksamhetsledare Brobygrafiska

Sammanfattning av myndighetens bedömning

  • Ledningsgruppens ledamöter har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom yrkesområdet och säkerställer hög yrkesrelevans i utbildningens alla delar.
  • Utbildningens maskinpark ger de studerande en unik tillgång till att öva praktiska moment och pröva idéer, vilket är en starkt bidragande orsak till att de är redo för arbetslivet direkt efter utbildningen. Den nära tillgången till företag i branschen genomsyrar studiemiljön och förstärker de studerandes kontakt med branschen.
  • Genom Brobygrafiskas omfattande branschnätverk erbjuds de studerande en rik variation av lämpliga LIA-platser.
  • Utbildningen utmärker sig genom närvarande och engagerade lärare som har hög kompetens inom sina fackområden. Pedagogiken ger de studerande förutsättningar att nå utbildningens mål, med ett tydligt fokus på praktiska moment som motsvarar branschens arbetsmetoder.
  • Det finns ett system för kvalitetsarbetet. Kvalitetssystemet är väl dokumenterat och tillgängligt för de parter som ska genomföra kvalitetsarbetet.
  • Förbättringar som pålyses är uppföljningen av LIA-praktiken samt ledningsgruppens delaktighet i studerande i arbete efter examen.

Kvalitetsgranskningens främsta syfte är att bidra till utveckling och hög kvalitet genom att identifiera områden där utbildningsanordnaren kan och bör förbättra den granskade utbildningen.

Läs artikel ”Guldstjärna till Brobygrafiska” i NWT.

Kontakt för mer information:
per.branzen@sunne.se, 070-591 63 80
anna-clara.einarson@sunne.se, 073-2701940