Brobygrafiska lyfts som det goda exemplet i ny rapport från Grafiska Företagen

Brobygrafiska visas som ett gott exempel från verkligheten på hur man från utbildningsväsendet rent konkret kan verka för en förbättrad kompetensförsörjning i branschen. Skolan arbetar kontinuerligt i samverkan med näringslivet för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga utbildningar och kompetens som efterfrågas inom branschen.

Grafisk industri står inför den viktiga och för framtiden avgörande utmaningen att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Rapporten visar hur bristerna i utbildningssystemet leder till mycket dyra rekryteringar i den grafiska industrin. Den visar också på möjliga vägar att gå för att förbättra kompetensförsörjningen till branschens företag.

”Vi ser Brobygrafiska som ett mönsterexempel på en skola som på ett föredömligt sätt arbetar i nära samverkan med näringslivet” säger Maria Wikström på Grafiska Företagen.

Länk till rapporten

För mer information, kontakta:
Anna-Clara Einarson, marknadsföringsansvarig
073-270 19 40, anna-clara.einarson@sunne.se